Üdvözöljük a Csepel Horgász Egyesület honlapján!
           Címünk: 1213. Budapest, Hollandi út 240.
Telefon:  06-1-277-2166; 06/30-217-8294       E-mail:  csepel.he@gmail.com;  info@cshe.hu;
Czeglédi Attila, a Pest Megyei Kormányhivatal, Földművelésügyi Igazgatósága, Vadászati és Halászati Osztály ügyintézőjének levele:

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban:Hhvtv.) 43. § (4) bekezdése szerint, a halászati engedély, állami halászjegy, állami horgászjegy megsemmisülését vagy elvesztését a jogosult haladéktalanul köteles bejelenteni a halgazdálkodási hatóságnak. A halgazdálkodási hatóság – a jogosult kérelmére, díj ellenében * – intézkedik az okmányok pótlásáról**.

1. A fentiek alapján, az állami horgászjegyét elvesztő horgásznak kérelmet kell írnia hivatalomhoz, amelyben kéri állami horgászjegyének pótlását, a kérelemhez mellékelni kell a 2 000 Ft igazgatási szolgáltatás megfizetését igazoló dokumentumot. A horgásznak kérelmében le kell írnia, hogy milyen módon szeretné állami horgászjegyét pótolni (2. pont).

Hivatalom számlaszáma:
Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága
1023002-00302223-00000000

A közlemény rovatba kérem beírni: 14.9. I. fokú elj. díja – Á. Horgászjegy pótlása

Kérésre postai készpénz átutalási megbízást (postai csekket) tudok küldeni.

Az igazgatási szolgáltatási díjjal kapcsolatban díjmentességet lehet igényelni, amelynek feltételeit a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet szabályozza.

*A Hhvtv. 61. § (3) A halgazdálkodási hatóságnál kérelemre indult eljárásban az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetni.

*A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. számú melléklet 14.9. pontja szerint, az elsőfokú eljárás díja
2 000 Ft.

2. Állami horgászjegy pótlására két lehetőség van:

a. A fenti kérelem alapján hivatalom készít egy határozatot, amelyben engedélyezi nevezett részére egy új állami horgászjegy érvényesítését az elveszett okmány helyett. Ebben az esetben célszerű a horgásznak az egyesületéhez illetve forgalmazójához fordulnia, mivel ott található minden szükséges információ vele kapcsolatban. A horgásznak ebben az esetben az állami horgászjegy és a fogási napló díját meg kell fizetnie (kivéve a gyermek, 70. éven felüli, és díjmentességben részesített személyeket).

b. A horgász kérheti azt is, hogy Hivatalom állítsa ki részére az állami horgászjegyet és fogási naplót, ebben az esetben a horgásznak igazolást kell beküldeni a kérelemmel egy időben, amelyben a horgásznak igazolnia kell az egyesületi tagságát, valamint hogy a fogási naplóját határidőben és összesítve leadta, egy kitöltött nyilatkozatot (amelyet állami jegy váltásakor kitölt minden horgász), illetve a vizsgadátumát, illetve a részére kiállított állami horgászjegyszámát (amelyet elveszetett a horgász).

**Hhvtv. 40. § (1) Állami horgászjegyet a halgazdálkodási hatóság, valamint az általa írásban forgalmazásra feljogosított szervezet adhat ki.

**Hhvtv. 40. § (2) Állami horgászjegyet az a személy kaphat, aki rendelkezik horgászvizsgával vagy korábbi érvényes állami horgászjegyét bemutatja, horgászszervezeti tagságát igazolja és fogási naplóját leadta. Az állami horgászvizsgát a halgazdálkodási hatóság által kiadott vizsgabizonyítvánnyal, más országban tett vizsgát pedig az erről
kiállított okirattal vagy horgászati okmánnyal lehet igazolni.

**Vhr. 19. § (3) Az állami horgászjegy 2 000 Ft díj ellenében váltható, és kiadásának vagy hosszabbításának napjától kezdve a következő év január 31. napjáig érvényes. A horgászjegy érvényessége 2 000 Ft díj ellenében legfeljebb négy alkalommal meghosszabbítható.

**Vhr. 20. § (1) A Hhvtv. 40. § (1) bekezdés alapján a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága által megbízott szervezet is elláthatja az állami horgászjegy kiadásával összefüggő feladatokat.

**Vhr. 22. § Az állami horgászjegy, az állami halászjegy, illetve a halászati engedély kiadója köteles az állami horgászjegyet, illetve az érvényesség meghosszabbítását igénylőt írásban nyilatkoztatni a 6. mellékletben foglalt tartalommal. A kiadást, vagy érvényesség hosszabbítását végző szervezet az igénylők nyilatkozatait három évig köteles megőrizni és szükséges esetben a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága rendelkezésére bocsátani.


Pest Megyei Kormányhivatal
Földművelésügyi Igazgatósága
Vadászati és Halászati Osztály
Gödöllő
Kotlán Sándor utca 1.
2100
tel: 06-28-532-371
mobil: 06-20-521-0061
fax: 06-28-532-367
e-mail: pest-fm@nebih.gov.huMi a teendő ha elveszett az Állami Jegy ?
                                    Támogatóink:            * * * *       Rotima Kft.  -  Fémszórás, felületkezelés;    1211. Bp. Dunalejáró 1-3.     * * * *     Jurácsik Park - Építőanyagok forgalmazása, szállítása; 1215. Bp. Ady Endre u. 84-86.     * * * *     PRÉRI HORGÁSZTÓ     * * * *