Üdvözöljük a Csepel Horgász Egyesület honlapján!
           Címünk: 1213. Budapest, Hollandi út 240.
Telefon:  06-1-277-2166,  E-mail:
csepel.he@gmail.com; info@cshe.hu; 
A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvény és végrehajtási rendeletei fokozott szigorral védik a Magyarországon honos és állományukban veszélyeztetett halfajokat.

Fontos szabály:

A halászati vízterületeken a mellékletben felsorolt halfajok és víziállatok egyedének halászati vagy horgász eszközzel történő fogása egész éven át tilos. A tilalom a felsorolt fajok valamennyi egyedfejlődési alakjára vonatkozik.

A felsorolt védett faj véletlenül kifogott egyedét - a horogtól óvatosan megszabadítva, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a zsinórt a szájnyílás előtt átvágva - haladéktalanul vissza kell helyezni élőhelyére. Amennyiben a zsákmányban a védett faj egyede ismételten kifogásra kerül a halászati (horgászati) tevékenységet azonnal be kell szüntetni.

A hazai védett halak listája:                                                                         
Védett halaink...
Nem halászható (horgászható) halfajok és víziállatok jegyzéke

I.   Piócák:
1.  Orvosi pióca  Hirudo medicinalis
2.  Magyar nadály  Hirudo verbana

II.   Rákok:
1.  Folyami rák  Astacus astacus
2.  Kecskerák  Astacus leptodactylus
3.  Kövi rák  Austropotamobius torrentium

III.   Körszájúak:
1.  Dunai ingola  Eudontomyzon mariae
2.  Tiszai ingola (erdélyi ingola)  Eudontomyzon danfordi

IV.   Halak:

   1.  Állasküsz  Chalcalburnus chalcoides
   2.  Botos kölönte  Cottus gobio
   3.  Cifra kölönte  Cottus poecilopus
   4.  Dunai galóca  Hucho hucho
   5.  Dunai nagyhering  Caspialosa kessleri
   6.  Felpillantó küllő  Gobio uranoscopus
   7.  Fenékjáró küllő  Gobio gobio
   8.  Fürge cselle  Phoxinus phoxinus
   9.  Gyöngyös koncér  Rutilus frisii
10.  Halványfoltú küllő  Gobio albipinnatus
11.  Homoki küllő  Gobio kessleri
12.  Kövicsík  Noemacheilus barbatulus
13.  Kurta baing  Leucaspius delineatus
14.  Lápi póc  Umbra krameri
15.  Leánykoncér  Rutilus pigus
16.  Magyar bucó  Zingel zingel
17.  Német bucó  Zingel streber
18.  Nyúldomolykó  Leuciscus leuciscus
19.  Petényi-márna (Magyar márna)  Barbus meridionalis
20.  Pénzes pér  Thymallus thymallus
21.  Réticsík  Misgurnus fossilis
22.  Selymes durbincs  Gymnocephalus schraetzer
23.  Sima tok  Acipenser nudiventris
24.  Sőregtok  Acipenser stellatus
25.  Sujtásos küsz  Alburnoides bipunctatus
26.  Széles durbincs  Gymnocephalus baloni
27.  Szivárványos ökle  Rhodeus sericeus
28.  Törpecsík  Sabanejewia aurata
29.  Vágócsík  Cobitis taenia
30.  Vágótok  Acipenser gueldenstaedti
31.  Vaskos csabak  Leuciscus souffia
32.  Viza  Huso huso

V.   Békák:
valamennyi faja
allaskusz
botoskolonte
cifrakolonte
dunaigaloca
dunainagyhering
felpillantokullo
fenekjarokullo
furgecselle
gyongyoskoncer
halvanyfoltukullo
homokikullo
kovicsik
kurtabaing
lapipoc
leanykoncer
magyarbuco
nemetbuco
nyuldomolyko
petenyimarna
penzesper
reticsik
selymesdurbincs
simatok
soregtok
sujtatoskusz
szelesdurbincs
szivarvanyosokle
torpecsik
vagocsik
vagotok
vaskoscsabak
viza
dunaiingola
tiszaiingola
Egy kis segítség a könnyebb felismerhetőség érdekében. (Nagyításért kattintson a képre)
                                    Támogatóink:           * * * *       Rotima Kft.  -  Fémszórás, felületkezelés;    1211. Bp. Dunalejáró 1-3.     * * * *     NÁDFEDELES CSÁRDA - 1213. Budapest, Hollandi út 239.     * * * *     PRÉRI HORGÁSZTÓ     * * * *