Üdvözöljük a Csepel Horgász Egyesület honlapján!
 
           Címünk: 1213. Budapest, Hollandi út 240.
Telefon/Fax:  06-1-277-2166,  E-mail: info@cshe.hu;  csepel.he@gmail.com;
A CSHE horgásztanyáján  - 1213. Budapest, Hollandi út 240. - lehetőség van horgászismereti vizsga letételére.
Tudnivalók a horgászvizsgáról
    - a nyomtatott betűkkel, hiánytalanul kitöltött és aláírt jelentkezési lap - amely átvehető az egyesületnél,
      vagy erről az oldalról letölthető - személyesen történő leadásával, félfogadási időben, az egyesület
      horgásztanyáján, vagy:

    - a nyomtatott betűkkel, hiánytalanul kitöltött és aláírt jelentkezési lap - beszkennelést követő -
      egyesületnek történő megküldésével  (email cím: cshe.horgaszvizsga@gmail.com.)
A jelentkezési lap letölthető innen:                     vagy innen:                
********************************************************************************************************************************

A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 21 § (9) pontja alapján:

Az állami horgászvizsgán a következő ismeretekről kell számot adni:

a) a halgazdálkodási és halvédelmi jogszabályokról;
b) a Magyarországon élő halfajok meghatározásáról, főbb biológiai jellemzőiről;
c) az alapvető horgászmódszerekről;
d) a horgászzsákmánnyal való kíméletes bánásmódról;
e) a vízparti és a csónakból történő horgászat legfontosabb biztonsági szabályairól;
f) a halászati őrzés horgászokat érintő alapvető ismereteiről;
g) a horgászattal kapcsolatos legfontosabb vízügyi, természet- és környezetvédelmi szabályokról;
h) az egyesületi tagságból eredő jogokról és kötelezettségekről, a horgász szervezetek szerepéről;
i) a horgászattal kapcsolatos helyszíni hatósági és rendészeti intézkedésekről;
j) a horgászrendi szabályozások szerepéről, valamint
k) a horgászetikáról.

A horgászvizsga letétele alól a halgazdálkodási hatóság felmentést ad azon értelmi fogyatékos személy részére, akinek a törvényes képviselője az állapotát igazoló okmányokat benyújtja. A horgászvizsga letétele alól mentesített, halfogásra jogosító okmányokkal rendelkező értelmi fogyatékos személy kizárólag 18. életévét betöltött, állami horgászvizsgával rendelkező személy folyamatos jelenlétében, az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott feltételek szerint horgászhat.
*******************************************************************************************************************************
********************************************************************************************************************************
A vizsga menete:

Az írásbeli horgászvizsga része 32 db feleletválasztó vagy egyszerű kifejtő kérdésből áll. A feleletválasztós kérdésekre 4 lehetséges válasz található a tesztlapon. A vizsgázónak ezek közül kell egy lehetséges választ megjelölnie, a megfelelő válasz előtt álló sorszám bekarikázásával. Az írásbeli vizsgán maximum 32 pont érhető el.

Amennyiben a vizsgázó az írásbeli vizsgarészen szerezhető 32 pontból minimálisan 26 pontot elért, akkor az írásbeli vizsgája „Megfelelt”. Ebben az estben a vizsgázó szóbeli vizsgát tehet. Amennyiben a vizsgázó nem éri el a minimum pontszámot, szóbeli vizsgára nem bocsájtható. Ismételt írásbeli vizsgát, másik vizsganapon a vizsgadíj újbóli megfizetését követően tehet csak.

A szóbeli vizsga a Magyarország vizeiben előforduló halfajaink képről történő felismeréséből, illetve azok legfontosabb biológiai jellemzőinek és esetenkénti méretkorlátozásuknak, tilalmi idejüknek ismertetéséből áll. (Segítség a felkészüléshez ITT!  és ITT! valamint ITT!)

A horgászvizsga szóbeli vizsgarészén 10 db képet húz a vizsgázó. A képen ábrázolt halfajok közül 6 db halfajnak az őshonos fogható, 2 db halfajnak idegenhonos és 2 db halfajnak a nem fogható kategóriából (beleértve ebbe a természetvédelmi oltalom alatt állókat) kerül ki.

A szóbeli vizsgán amennyiben a vizsgázó az adott halfajt felismerte 1 pontot, amennyiben az adott halfajra vonatkozó tilalommentességet, tilalmat és méretkorlátozást pontosan megjelöli, újabb 1 pontot kaphat.

Amennyiben a vizsgázó a szóbeli vizsgarészen szerezhető 20 pontból minimálisan 14 pontot elért, annak a vizsgáztatást végző személy a „Megfelelt” szót írja a tesztlap aljára. Amennyiben a vizsgázó nem ért el 14 pontot a szóbeli vizsgarészen, úgy a vizsgáztatást végző vizsgabizottsági tag a „Nem felelt meg” szöveget írja a tesztlap aljára.
A   vizsgák a jelzett napokon 16 órától kezdődnek. A vizsgák előtt 15 órától vizsga előkészítőt tartunk, amennyiben igény van a jelentkezők részéről.

A horgászvizsgára való felkészülést segítő könyv letölthető a képre kattintva.
Vizsgaidőpontok 2018-ban:
A gyermek horgász, továbbá az ifjúsági horgász vizsgadíja 1.000.- Ft.
Gyermek horgász: Hároméves kortól az adott év december 31. napjáig a 15. életévét be nem töltött személy.

Ifjúsági horgász: 18 év alatti, valamint az adott naptári évben 18. életévét betöltő, gyermek horgásznak nem minősülő személy.
Tudnivalók a horgászvizsgáról: Deme Sándornál a  06-20-3222-917 számon, csak hétköznap: 14.00-18.00 óra között, e-mailben: cshe.horgaszvizsga@gmail.com.
A vizsga díja 3.500.- Ft, amelyet a vizsga előtt kell befizetni az egyesület pénztárába.
VIZSGÁRA JELENTKEZÉS:
Jelentkezni legkésőbb a vizsga időpontja előtt 1 héttel lehet !
február 8,  22, július 5,  19,
március 8,  22, augusztus 9,  23,
április 5,  19, szeptember 6,  20,
május 10,  24, október 11,  25,
június 7,  21, november 8,  22,
*******************************************************************************************************************************
*******************************************************************************************************************************
                                    Támogatóink:           * * * *       Rotima Kft.  -  Fémszórás, felületkezelés;    1211. Bp. Dunalejáró 1-3.     * * * *     NÁDFEDELES CSÁRDA - 1213. Budapest, Hollandi út 239.     * * * *     PRÉRI HORGÁSZTÓ     * * * *