Üdvözöljük a Csepel Horgász Egyesület honlapján!
 
A CSHE horgásztanyáján  - 1213. Budapest, Hollandi út 240. - lehetőség van horgászismereti vizsga letételére.
Tudnivalók a horgászvizsgáról
    - a nyomtatott betűkkel, hiánytalanul kitöltött és aláírt jelentkezési lap - amely átvehető az egyesületnél,
      vagy erről az oldalról letölthető - személyesen történő leadásával, félfogadási időben, az egyesület
      horgásztanyáján, vagy:

    - a nyomtatott betűkkel, hiánytalanul kitöltött és aláírt jelentkezési lap - beszkennelést követő -
     egyesületnek történő megküldésével  (email cím: csepelhehorgaszvizsga@gmail.com) Ha még nem
     tette meg, ne felejtsen el regisztrálni a Horgászkártyára.
A jelentkezési lap letölthető innen:                     vagy innen:                
********************************************************************************************************************************

A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 21 § (9) pontja alapján:

Az állami horgászvizsgán a következő ismeretekről kell számot adni:

a) a halgazdálkodási és halvédelmi jogszabályokról;
b) a Magyarországon élő halfajok meghatározásáról, főbb biológiai jellemzőiről;
c) az alapvető horgászmódszerekről;
d) a horgászzsákmánnyal való kíméletes bánásmódról;
e) a vízparti és a csónakból történő horgászat legfontosabb biztonsági szabályairól;
f) a halászati őrzés horgászokat érintő alapvető ismereteiről;
g) a horgászattal kapcsolatos legfontosabb vízügyi, természet- és környezetvédelmi szabályokról;
h) az egyesületi tagságból eredő jogokról és kötelezettségekről, a horgász szervezetek szerepéről;
i) a horgászattal kapcsolatos helyszíni hatósági és rendészeti intézkedésekről;
j) a horgászrendi szabályozások szerepéről, valamint
k) a horgászetikáról.

A horgászvizsga letétele alól a halgazdálkodási hatóság felmentést ad azon értelmi fogyatékos személy részére, akinek a törvényes képviselője az állapotát igazoló okmányokat benyújtja. A horgászvizsga letétele alól mentesített, halfogásra jogosító okmányokkal rendelkező értelmi fogyatékos személy kizárólag 18. életévét betöltött, állami horgászvizsgával rendelkező személy folyamatos jelenlétében, az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott feltételek szerint horgászhat.
*******************************************************************************************************************************
********************************************************************************************************************************
A vizsga menete:

Az írásbeli horgászvizsga része 32 db feleletválasztó vagy egyszerű kifejtő kérdésből áll. A feleletválasztós kérdésekre 4 lehetséges válasz található a tesztlapon. A vizsgázónak ezek közül kell egy lehetséges választ megjelölnie, a megfelelő válasz előtt álló sorszám bekarikázásával. Az írásbeli vizsgán maximum 32 pont érhető el.

Amennyiben a vizsgázó az írásbeli vizsgarészen szerezhető 32 pontból minimálisan 26 pontot elért, akkor az írásbeli vizsgája „Megfelelt”. Ebben az estben a vizsgázó szóbeli vizsgát tehet. Amennyiben a vizsgázó nem éri el a minimum pontszámot, szóbeli vizsgára nem bocsájtható. Ismételt írásbeli vizsgát, másik vizsganapon a vizsgadíj újbóli megfizetését követően tehet csak.

A szóbeli vizsga a Magyarország vizeiben előforduló halfajaink képről történő felismeréséből, illetve azok legfontosabb biológiai jellemzőinek és esetenkénti méretkorlátozásuknak, tilalmi idejüknek ismertetéséből áll. (Segítség a felkészüléshez ITT!  és ITT! valamint ITT!)

A horgászvizsga szóbeli vizsgarészén 10 db képet húz a vizsgázó. A képen ábrázolt halfajok közül 6 db halfajnak az őshonos fogható, 2 db halfajnak idegenhonos és 2 db halfajnak a nem fogható kategóriából (beleértve ebbe a természetvédelmi oltalom alatt állókat) kerül ki.

A szóbeli vizsgán amennyiben a vizsgázó az adott halfajt felismerte 1 pontot, amennyiben az adott halfajra vonatkozó tilalommentességet, tilalmat és méretkorlátozást pontosan megjelöli, újabb 1 pontot kaphat.

Amennyiben a vizsgázó a szóbeli vizsgarészen szerezhető 20 pontból minimálisan 14 pontot elért, annak a vizsgáztatást végző személy a „Megfelelt” szót írja a tesztlap aljára. Amennyiben a vizsgázó nem ért el 14 pontot a szóbeli vizsgarészen, úgy a vizsgáztatást végző vizsgabizottsági tag a „Nem felelt meg” szöveget írja a tesztlap aljára.

Sikeres vizsga esetén, a vizsga végén - amennyiben megtörtént a regisztráció a Horgászkártyára és a költsége (2.200.- Ft) csekken befizetésre került - átvehető a vizsgabizonyítvány és a horgász engedély helyben, azonnal kiváltható (ez esetben tagdíjkedvezmányt adunk) !
A   vizsgák a jelzett napokon 17 órától kezdődnek. A vizsgák előtt 15 óra 30-tól lehetőséget biztosítunk a halfelismerés gyakorlásához, továbbá 16 órától - 1 órás időtartamban - vizsga előkészítőt tartunk. Ennek együttes díja 1.500.- Ft.

A horgászvizsgára való felkészülést segítő könyv letölthető a képre kattintva.
Vizsgaidőpontok 2019-ben:
Gyermek horgász: Hároméves kortól az adott év december 31. napjáig a 15. életévét be nem töltött személy.

Ifjúsági horgász: a 10. életévét betöltött 18 év alatti, valamint az adott naptári évben 18. életévét betöltő; nappali tagozatos közép- vagy felsőfokú felsőoktatási tanulmányokat folytató személy esetében 22 év alatti, valamint az adott naptári évben 22. életévét betöltő, gyermek horgásznak nem minősülő, állami horgászvizsgával rendelkező, horgászegyesületi tagsággal rendelkező személy;
Információ a horgászvizsgáról:
A vizsga dijmentes, vizsgázni betöltött 10 éves kortól lehet.
VIZSGÁRA JELENTKEZÉS:
Jelentkezni legkésőbb a vizsga időpontja előtt 1 héttel lehet !
február 21. július 4.
március 7.  21. augusztus -
április 4.  18. szeptember 12.  26.
május 9.  23. október 10.  24.
június 6.  20. november 7.
*******************************************************************************************************************************
*******************************************************************************************************************************
                                    Támogatóink:           * * * *       Rotima Kft.  -  Fémszórás, felületkezelés;    1211. Bp. Dunalejáró 1-3.     * * * *     NÁDFEDELES CSÁRDA - 1213. Budapest, Hollandi út 239.     * * * *     PRÉRI HORGÁSZTÓ     * * * *
a CSHE Hollandi úti horgász tanyán személyesen, továbbá a  06-1-277-2166; vagy a 06/30--217-8294 telefonszámokon, (csak félfogadási időben) email-ben:csepelhehorgaszvizsga@gmail.com
           Címünk: 1213. Budapest, Hollandi út 240.
Telefon:  06-1-277-2166; 06/30-217-8294       E-mail:  csepel.he@gmail.com;  info@cshe.hu;
2019-től, sikeres vizsga esetén, csak akkor vehető át a vizsgabizonyítvány, ha a horgász rendelkezik Horgászkártyával. (A  bizonyítványban fel kell tüntetni a Horgászkártya számát.) Ezért javasoljuk, hogy a jelentkezési lap leadásakor mindenképpen váltsa ki a Horgászkártyát, - egyesületünknél ezt pár perc alatt elintézik - így nincs akadálya a bizonyítvány átvételének a vizsgát követően.