Üdvözöljük a Csepel Horgász Egyesület honlapján!
 
A CSHE horgásztanyáján  - 1213. Budapest, Hollandi út 240. - lehetőség van horgászismereti vizsga letételére.
Tudnivalók a horgászvizsgáról
    - a nyomtatott betűkkel, hiánytalanul kitöltött és aláírt jelentkezési lap - amely átvehető az egyesületnél,
      vagy erről az oldalról letölthető - személyesen történő leadásával, félfogadási időben, az egyesület
      horgásztanyáján, vagy:

    - a nyomtatott betűkkel, hiánytalanul kitöltött és aláírt jelentkezési lap - beszkennelést követő -
     egyesületnek történő megküldésével  (email cím: csepelhehorgaszvizsga@gmail.com) Ha még nem
     tette meg, ne felejtsen el regisztrálni a Horgászkártyára.
A jelentkezési lap letölthető innen:                     vagy innen:                
********************************************************************************************************************************

A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 21 § (9) pontja alapján:

Az állami horgászvizsgán a következő ismeretekről kell számot adni:

a) a halgazdálkodási és halvédelmi jogszabályokról;
b) a Magyarországon élő halfajok meghatározásáról, főbb biológiai jellemzőiről;
c) az alapvető horgászmódszerekről;
d) a horgászzsákmánnyal való kíméletes bánásmódról;
e) a vízparti és a csónakból történő horgászat legfontosabb biztonsági szabályairól;
f) a halászati őrzés horgászokat érintő alapvető ismereteiről;
g) a horgászattal kapcsolatos legfontosabb vízügyi, természet- és környezetvédelmi szabályokról;
h) az egyesületi tagságból eredő jogokról és kötelezettségekről, a horgász szervezetek szerepéről;
i) a horgászattal kapcsolatos helyszíni hatósági és rendészeti intézkedésekről;
j) a horgászrendi szabályozások szerepéről, valamint
k) a horgászetikáról.

A horgászvizsga letétele alól a halgazdálkodási hatóság felmentést ad azon értelmi fogyatékos személy részére, akinek a törvényes képviselője az állapotát igazoló okmányokat benyújtja. A horgászvizsga letétele alól mentesített, halfogásra jogosító okmányokkal rendelkező értelmi fogyatékos személy kizárólag 18. életévét betöltött, állami horgászvizsgával rendelkező személy folyamatos jelenlétében, az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott feltételek szerint horgászhat.
*******************************************************************************************************************************
********************************************************************************************************************************
A vizsga menete:

Az írásbeli horgászvizsga része 32 db feleletválasztó vagy egyszerű kifejtő kérdésből áll. A feleletválasztós kérdésekre 4 lehetséges válasz található a tesztlapon. A vizsgázónak ezek közül kell egy lehetséges választ megjelölnie, a megfelelő válasz előtt álló sorszám bekarikázásával. Az írásbeli vizsgán maximum 32 pont érhető el.

Amennyiben a vizsgázó az írásbeli vizsgarészen szerezhető 32 pontból minimálisan 26 pontot elért, akkor az írásbeli vizsgája „Megfelelt”.

Sikeres vizsga esetén, a vizsga végén - amennyiben megtörtént a regisztráció a Horgászkártyára és a költsége (2.200.- Ft) csekken befizetésre került - átvehető a vizsgabizonyítvány és a horgász engedély helyben, azonnal kiváltható (ez esetben tagdíjkedvezmányt adunk) !
A   vizsgák a jelzett napokon 16 és 17.30 órától kezdődnek. Vizsgaelőkészítőt nem tartunk.

Csak írásbeliből áll a vizsga. A vizsga szabadban kerül megtartásra.
A vizsgázók között minimum 5 méter távolságot kell tartani. A vizsgán kesztyű és szájmaszk viselése mindenki számára kötelező, melyről a vizsgázónak kell gondoskodnia. Eredményes vizsga esetén azonnal kiváltható a helyszínen az éves engedély.

A horgászvizsgára való felkészülést segítő könyv letölthető a képre kattintva.
Vizsgaidőpontok 2020-ban:
Gyermek horgász: Hároméves kortól az adott év december 31. napjáig a 15. életévét be nem töltött személy.

Ifjúsági horgász: a 10. életévét betöltött 18 év alatti, valamint az adott naptári évben 18. életévét betöltő; nappali tagozatos közép- vagy felsőfokú felsőoktatási tanulmányokat folytató személy esetében 22 év alatti, valamint az adott naptári évben 22. életévét betöltő, gyermek horgásznak nem minősülő, állami horgászvizsgával rendelkező, horgászegyesületi tagsággal rendelkező személy;
Információ a horgászvizsgáról:
A vizsga dijmentes, vizsgázni betöltött 10 éves kortól lehet.
VIZSGÁRA JELENTKEZÉS:
Jelentkezni legkésőbb a vizsga időpontja előtt 1 héttel lehet !
február   július  
március   augusztus  
április 29 szeptember  
május 13, 27 október  
június   november  
*******************************************************************************************************************************
*******************************************************************************************************************************
                                    Támogatóink:           * * * *       Rotima Kft.  -  Fémszórás, felületkezelés;    1211. Bp. Dunalejáró 1-3.     * * * *     NÁDFEDELES CSÁRDA - 1213. Budapest, Hollandi út 239.     * * * *     PRÉRI HORGÁSZTÓ     * * * *
a CSHE Hollandi úti horgász tanyán személyesen, továbbá a  06-1-277-2166; vagy a 06/30--217-8294 telefonszámokon, (csak félfogadási időben) email-ben:csepelhehorgaszvizsga@gmail.com
           Címünk: 1213. Budapest, Hollandi út 240.
Telefon:  06-1-277-2166; 06/30-217-8294       E-mail:  csepel.he@gmail.com;  info@cshe.hu;
2019-től, sikeres vizsga esetén, csak akkor vehető át a vizsgabizonyítvány, ha a horgász rendelkezik Horgászkártyával. (A  bizonyítványban fel kell tüntetni a Horgászkártya számát.) Ezért javasoljuk, hogy a jelentkezési lap leadásakor mindenképpen váltsa ki a Horgászkártyát, - egyesületünknél ezt pár perc alatt elintézik - így nincs akadálya a bizonyítvány átvételének a vizsgát követően.
Folyamatosan lehet vizsgázni, de visszavonásig változnak az előírások!
Aki nem kíván résztvenni a vizsgán, annak az on-line ügyintézéssel  elérhető  turista  állami horgászjeggyel történő horgászat lehetősége biztosított. A HORINFO rendszerben lehetségessé vált minden, az adott évben 15.életévét betöltő, a horgászregisztrációt elvégző és az online tudáspróbát teljesítő horgász számára is a turista állami horgászjegy váltása. Fontos! A turista állami jegy csak 3 hónapig érvényes és egy évben csak egy alkalommal váltható ki. Az online vizsga letehető és jegy váltható a https://horgaszjegy.hu/tourist-hu weboldalon.
További időpontok hamarosan!